Verbod op wateronttrekking door de droogte

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Verbod op wateronttrekking door de droogte

Waterschap Limburg heeft vanaf donderdag 14 juli om 12:00 uur een onttrekkingsverbod voor beken en sloten in Limburg ingesteld. Het verbod geldt voor iedereen en voor alle onttrekkingen. Het geldt dus niet alleen voor de beregening van landbouwpercelen, maar bijvoorbeeld ook voor het besproeien van tuinen met water uit beken en sloten.

Kritisch punt
Chrit Wolfhagen, lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg: “De waterstanden in onze referentiebeken zijn het kritische punt gepasseerd, daarom is dit onttrekkingsverbod ingesteld.” Het verbod geldt tot uiterlijk tot 1 oktober 2022. Al naar gelang de omstandigheden kan het verbod tussentijds worden gewijzigd of worden ingetrokken. Lees hier meer.

Foto Waterschap Limburg