Van Kloosterkerk naar Gemeenschapshuis

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Van Kloosterkerk naar Gemeenschapshuis

De Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en Eijsden heeft de ambitie de Kloosterkerk aan de Oosterweg naast de al bestaande kerkelijke functie kerk ook een functie als gemeenschapshuis te geven. De al sinds 1967 leegstaande bovenverdieping van het gebouw biedt hiertoe mogelijkheden.

Heden en toekomst
Nu al zijn er in de Kloosterkerk activiteiten zoals de Hoeskamer, filmavonden, yoga, bijeenkomsten van de Kunst- en Cultuurraad en tentoonstellingen. In de toekomst zal de Kloosterkerk meer en meer een centrum voor cultuur, zingeving en sociaal-maatschappelijke activiteiten worden, waarbij de Protestantse Gemeente haar eigen rol blijft vervullen. Ondermeer de provincie Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul hebben financiële steun toegezegd. De Kerkenraad heeft nu ook definitief ingestemd met de uitvoering van de plannen.

Tekeningen

Start werkzaamheden
De uitvoering van de werkzaamheden komt niet in gevaar door de algemene stijging van bouwkosten. Dat is duidelijk geworden uit de aanbesteding. Als alles volgens plan verloopt, start het werk vanaf januari aanstaande. In april 2022 zal de verbouwing gerealiseerd kunnen zijn. De bovenverdieping van de Kloosterkerk wordt ingericht in de lijn van dit ontwerp. De Protestantse Gemeente voert op dit moment actie om geld beschikbaar te krijgen voor meubilair voor ondermeer de pantry op de bovenverdieping.

Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg