Uitnodiging voor de Óngerein-bijeenkomst

Voorpagina » Nieuws » Uitnodiging voor de Óngerein-bijeenkomst

Op donderdag 26 oktober 2023 hebben alle culturele verenigingen en stichtingen in Valkenburg a/d Geul een uitnodiging ontvangen voor een Óngerein-bijeenkomst met alle cultuurdragers van onze stad.

De Kunst en Cultuur Raad (KCR) organiseert deze bijeenkomst, ondersteund door de gemeente Valkenburg en de Sociaal Culturele Raad.

Doel is om met elkaar kennis te maken, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en samen de schouders te zetten onder het toekomstbestendig maken van onze kleurrijke lokale (volks)cultuur met zijn rituelen, feesten en tradities.

Meerdere culturele instellingen hebben zich inmiddels aangemeld.

De KCR heeft de ambitie om zo veel mogelijk, liefst alle culturele instellingen te ontmoeten op 14 maart aanstaande. Heeft uw vereniging/stichting zich nog niet aangemeld, dan kan dat nog.

Programma

De bijeenkomst van 14 maart 2024, getiteld Óngerein: delen – leren – inspireren, start om 17.30 uur. 

Daarna worden de aanwezigen uitgenodigd om in kleinere groepen met elkaar kennis te maken en te delen wat goed gaat en waar knelpunten liggen.

Op basis van deze inventarisatie zal de KCR in samenwerking met de Sociaal Culturele Raad een lezingencyclus en tafelgesprekken organiseren van juni t/m november 2024.

Daarnaast gaan we samen op zoek naar oplossingen voor ervaren knelpunten.

Over een vervolgbijeenkomst in de vorm van een culturele uitmarkt waar de culturele instellingen zich presenteren aan de inwoners van Valkenburg, worden ideeën verzameld.

Heeft u uw vereniging of stichting nog niet aangemeld? Doe mee door een bericht te sturen naar de KCR (email secretaris: cwijers55@gmail.com).

Deelname is gratis. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.