Uitgelicht: Gèr Huntjens in Museum Collectie

Voorpagina » Nieuws » Uitgelicht: Gèr Huntjens in Museum Collectie

In Museum Valkenburg zijn tot en met 16 april langdurige bruiklenen en schenkingen te zien van de Museum Collectie, waaronder de veelzijdige  werken van Gèr Huntjens. Gèr Huntjens was niet alleen graficus en vormgever, maar ook schilder, cartoonist en glazenier. Hij kreeg onder het pseudoniem ‘Hunt’ vooral bekendheid door de publicatie van zijn cartoons in Nederlandse weekbladen als Panorama, de Katholieke Illustratie, Nieuwe Revu en Elsevier Select en Duitse weekbladen als Hör Zu, Quick en Neue Revue. Ook in Zwitserland, Belgie en Frankrijk werden zijn cartoons regelmatig gepubliceerd. Internationale erkenning als cartoonist kreeg hij door een afbeelding van zijn hand op de omslag van Knaus Lachende Welt, hét cartoonboek van Europa. In Maastricht verschenen van hem vier bundels volledig gevuld met ‘Hunthumor’.

Op de website https://www.gerhuntjens.nl vindt u vele digitale  cartoons, gravures en schilderijen uit zijn indrukwekkende designproductie. Als u van zijn kunstwerken ‘live’ wilt genieten, kom dan vóór 17 april a.s. naar Museum Valkenburg.