Subsidie muziekonderwijs in 2023 gehandhaafd

Voorpagina » Nieuws » Kunst » Subsidie muziekonderwijs in 2023 gehandhaafd

Tijdens de raadsvergadering 12 december jl. heeft de gemeenteraad unaniem een voorstel van het college van B&W betreffende subsidie aan de muziekverenigingen aangenomen. Het voorstel houdt in dat de subsidie in 2023 gehandhaafd blijft op € 45.000,- voor HAFABRA-verenigingen en €2000,- voor de schutterijen. In de loop van 2023 worden gesprekken gevoerd met de verenigingen om de toegekende subsidies te evalueren.