Start nieuwe campagne “Hou je aan de snelheidslimiet”

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Start nieuwe campagne “Hou je aan de snelheidslimiet”

Als alle automobilisten zich aan de snelheidslimiet houden, neemt het aantal letstelslachtoffers in Nederland met een kwart af. Daarom start maandag 8 mei 2023 weer de campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. Deze campagne richt zich op de bewustwording van automobilisten, die ondanks dat ze van goede wil zijn toch harder rijden dan toegestaan is.

Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vooral in de bebouwde kom kom je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terecht. Daar heb je vaak te maken met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Ondanks dat de meeste mensen zich aan de snelheidslimiet willen houden is dit niet altijd zichtbaar in het gedrag. Uit onderzoek blijkt, dat veel automobilisten die te hard rijden aangeven, dat dit ongemerkt gebeurt. Ze realiseren zich dit vaak niet.

R.O.V.L.
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) is verantwoordelijke voor de campagne in Limburg. Dit is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

Afbeeldingen R.O.V.L.