Resultaten opgravingen Landgoed St.Gerlach openbaar

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Resultaten opgravingen Landgoed St.Gerlach openbaar

In het Heiligdom St.Gerlach is een bijzondere expositie te zien over het leven en werken in kloosters. “Ora et labora” is een kroniek van opgravingen op het Landgoed St.Gerlach, het vroegere stift St. Gerlach. Er zijn restanten gevonden van een rijke historie van kloosterlingen die er geleefd en gewerkt hebben door de eeuwen heen.

Van oorsprong een Norbertinessenklooster, een vriendengemeenschap op zoek naar God om in een later tijdperk over te gaan in een adellijke stift voor dames uit de gegoede kringen. Zij leefden volgens de regel van Augustinus: tot elk goed werk bereid. Het waren reguliere kanunniken die leefden volgens het getijdengebed.

De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 12 juni a.s. op ma tot en met zaterdag van 10.00-16.30 uur en op zondag vanaf 10.30 – 16:30 uur. Een vrijwillige bijdrage voor de instandhouding van het heiligdom is altijd welkom.

Foto Heiligdom St.Gerlach