Restauratie grafmonumenten in Schin op Geul

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Restauratie grafmonumenten in Schin op Geul

In 2019 is subsidie aangevraagd door de Heemkundevereniging in Schin op Geul voor de restauratie van vier grafmonumenten op het kerkhof. Een van deze monumenten is van Jonkheer De Villers de Pité, een van de vroegere bewoners van kasteel Oost. De heer Tolboom van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed heeft reeds in 2018 een bezoek gebracht aan het kerkhof.

grafmonument van jhr. Louis de Villers de Pité

Restauratie
Provincie en gemeente hebben subsidies toegezegd voor de restauratie maar wel onder strikte voorwaarden. Deze grafmonumenten moeten schoongemaakt worden en de restauratie moet worden uitgevoerd door een erkende steenhouwerij. Ook dient er onderhoud gedaan te worden in de verdere toekomst.

Zoektocht
De Heemkundevereniging is nu op zoek naar vrijwilligers, die aan dit project willen meewerken. Aanmelden kan bij de voorzitter van Heemkundevereniging Schin op  Geul, John van Weersch, telefoonnummer 06 18 90 20 51.

Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg