Raad wil unaniem vuurwerkvrije zones instellen

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Raad wil unaniem vuurwerkvrije zones instellen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandagvond 12 december hebben de vijf fracties een gezamenlijke motie ingediend om te komen tot vuurwerkvrije zones in Valkenburg aan de Geul. De overwegingen die tot dit voorstel hebben bijgedragen, zijn divers van aard. Omdat er geen landelijk verbod is op het afsteken van vuurwerk, kan de gemeente geen algeheel verbod uitvaardigen.

Zorgcentra en ouderen
Het afsteken van knalvuurwerk is wel verboden, hiertegen wordt echter nog veelvuldig gezondigd. Vooral rondom zorgcentra en in buurten waar veel ouderen wonen, is veel overlast door het afsteken van knalvuurwerk. Daarom willen alle fracties met name op die plekken vuurwerkvrije zones creëren. Om een en ander juridisch gezien op de juiste wijze af te handelen werd de motie toch in stemming gebracht en aangenomen.