Provinciaal Verzetsmonument Cauberg Valkenburg aan de Geul

Voorpagina » KCR » Cultureel Erfgoed » Provinciaal Verzetsmonument Cauberg Valkenburg aan de Geul

De herdenkingsplaquette gerealiseerd door de KCR is op initiatief van dhr. Jan Willem Lokerman, kleinzoon van verzetsstrijder Jo Lokerman, toegevoegd aan het verzetsmonument en vredescarillon.

Een plaquette met de namen en dichtregels die ook op de klokken van het vredescarillon staan.

Vredescarillon

Het vredescarillon laat reeds sinds 6 september 1959 de klanken horen, waarmee de aandacht op het monument wordt gevestigd. Het vredescarillon is een symbool van dankbaarheid van de Limburgse bevolking voor het offer dat de in het verzet omgekomen Limburgers hebben gebracht. Vele verzetshelden staan vermeld op de wanden in de gedachteniskapel.

Het vredescarillon bestaat uit tien bronzen klokken, die samen 611 kilo wegen. De klokken dragen de namen  van de schenkers (Vincent – Simone) en omgekomen verzetsmensen. Op elke klok staat tevens een dichtregel van Willem K. Coumans. De dichter Willem K. Coumans heeft deze tekst speciaal voor het vredescarillon geschreven. De zwaarste klok is genoemd naar de voornaamste schenker van het carillon: ‘VINCENT – SIMONE’. Op de 9  andere klokken de namen van omgekomen Limburgse verzetsstrijders.

Het gegeven dat deze informatie op de bronzen klokken staat vermeld en iedere klok naar een verzetsstrijder is vernoemd  is bij velen niet  bekend en ook niet goed leesbaar op de klokken.

Door de plaatsing van de plaquette op zondag 30 april 2017 tijdens een mooie en zeer serene ceremonie is de tekst van het carillon nu voor iedereen toegankelijk en leesbaar.

Verzetsmonument  Cauberg

Plek om te eren,
plek om te leren.
Zij die gaven hun hoogste goed,
voor vrijheid stroomde hun bloed.
Populisme steekt de kop weer op,
met onze stem riepen we stop.
Het verzet van toen tegen de tirannie,
laat je nu niet misleiden door valse euforie.
Gun eenieder zijn geloof en  vrije denken,
plek voor eenieder zonder te krenken.
Hier bij dit monument, nu, in deze tijd,
koester, waak, verdedig onze vrijheid.
Sjeng, Joep en velen gaven hun hoogste goed,
kiezen voor vrijheid, heb jij de moed?

Tekst: dhr. W. Kreutzer. Uitgesproken dd. 30-04-2017

1944: in september 1944 werden op de Cauberg de KP’ers  Sjeng Coenen en Joep Francotte gefusilleerd. Na de bevrijding werd op deze plek een houten kruis opgericht.

1948: werd er een eenvoudig gedenkteken geplaatst van Belgisch hardsteen, gemaakt door Charles Eyck, met daarop de namen van beide mannen.

1954: besloot men op de Cauberg een provinciaal verzetsmonument op te richten. Het werd een open gedachteniskapel, waar nabestaanden hun dierbaren konden gedenken. Het ontwerp voor de zeskantige kapel kwam van de Maastrichtse architect Jean Huysmans. Kunstenaar Hubert Levigne verzorgde de inrichting en de bronzen letters voor de naamwand. Voor de bouw van de kapel werd een plateau in de helling van de Cauberg gegraven.

1958: het monument werd op 18 mei 1958 onthuld door Frans Houben, gouverneur van Limburg, en ingezegend door Antonius Hanssen, bisschop van Roermond.

1959: werd naast de kapel een carillon geplaatst. De klokken dragen de namen van de schenkers én van omgekomen Limburgse verzetsmensen.

Jaren ’80: de aanvankelijk open kapel werd vanwege vernielingen eind jaren 80 voorzien van glaswanden (sinds eind jaren 90 van gehard glas).

2003: werden nieuwe plaquettes in de kapel geplaatst, met namen van Limburgse verzetsmensen die in 1958 nog niet bekend waren.

Naast de kapel is een bronzen carillon geplaatst, waarvan de klokken de namen dragen van de schenkers (Vincent – Simone) en omgekomen verzetsmensen:

Leo Moonen
Jan Hendrikx
Sjeng Coenen
Joep Francotte
Jac Naus
Jo Lokerman
Johan Guelen
Cornelis Krans 
Harry Tobben

Bij de onthulling van een plaquette met deze namen bij het carillon gaf de historicus Fred Cammaert bij iedere naam een korte beschrijving.

Op elke klok staat een dichtregel van Willem K. Coumans, tezamen:

OVER DEZE DODEN NIETS DAN GOEDS:
ZIJ RUSTEN IN DE ZACHTE AARDE,
BEWAREN HUN STEMMEN IN MIJN LIED
EN ZIJN VAN VRIJHEID EN VERZET EEN TEKEN,
WANT ZONDER HEN BESTAAT DE MENS EENVOUDIG NIET.
DAAROM O MENSEN VAN DIT LAND
LAAT DIE WOORDEN NOOIT VERBLEKEN
EN LAAT TOEKOMEN ZIJN RIJK
EN WEES GETUIGE VAN MIJN ZINGEN
EN WEES DE MENS EEN MENS GELIJK

2017: plaatsing hardstenen herdenkingsplaquette

Informatie:

Sinds:30 april 2017
Lokatie:https://www.openstreetmap.org/way/277023304
Type:oorlogsmonument