Pastoor Harry Quaedvlieg nieuwe vicaris-generaal bisdom Roermond

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Pastoor Harry Quaedvlieg nieuwe vicaris-generaal bisdom Roermond

Pastoor Harry Quaedvlieg van Geleen wordt de nieuwe vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Bisschop Harrie Smeets heeft hem per 1 juli in die functie benoemd. Hij volgt Mgr. René Maessen die met emeritaat gaat. De vicaris-generaal is na de bisschop de belangrijkste bestuurder van een bisdom en in voorkomende gevallen de plaatsvervanger van hem. Tot zijn portefeuille behoort naast het algemeen bestuur het personeelsbeleid met het benoemen van priesters, leden van kerk en dekenale besturen, alsmede de herstructurering van parochies.

Harry Quaedvlieg nieuwe vicaris-generaal bisdom Roermond

De nieuwe vicaris-generaal Harry Quaedvlieg (Sittard, 1969) volgde de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Hij werd in 1994 door oud-bisschop Frans Wiertz tot priester gewijd. Hij werkte als kapelaan in Heerlen en Blerick en was korte tijd aalmoezenier voor het jongerenwerk in het bisdom. Tussen 1997 en 2003 studeerde Quaedvlieg dogmatiek in Rome. Daarna ging hij aan de slag als docent aan het grootseminarie Rolduc en als pastoor in Geleen. Quaedvlieg is daarnaast ook betrokken bij de bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht en de ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem. Ook is hij verbonden aan de beweging van de Neocatechumenale Weg in het bisdom Roermond. Onlangs werd hij geïnstalleerd als lid van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond, het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop.

Foto bisdom Roermond