Nieuwe aanduiding waterhoogte Geul

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Nieuwe aanduiding waterhoogte Geul

Vlak voor het weekeinde is aan het voormalige Huis aan de Geul een nieuw bord aangebracht waaraan de hoogste waterstand van de Geul in de nacht van 14 op 15 juli 2021 af te lezen is. In die nacht stond het Geulwater op een hoogte van 69 meter 80 boven NAP.

Nieuwe aanduiding Geulwaterstand jui 2021

De PGP stelde een dergelijk nieuwe aanduiding voor in december. “Dit om mensen een idee te geven waar onze gemeente mee geconfronteerd werd in juli,” luidt de motivering van de lokale partij.

Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg