Museum presenteert expositie over vrouwelijke kunstenaars

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Museum presenteert expositie over vrouwelijke kunstenaars

Van 5 maart tot 22 mei 2022 is onder de titel ‘Kunst in liefde bloeiende?’ bijzonder werk te zien van uitsluitend vrouwelijke kunstenaars.

Kasteel Hoensbroek
De titel van deze expositie verwijst naar het artikel ‘Kunst in liefde bloeiende’ gepubliceerd in de Volkskrant d.d. 26 juli 1960. Hierin werden twaalf Limburgse kunstenaarsechtparen voorgesteld die op dat moment samen exposeerden in kasteel Hoensbroek. De vrouwelijke kunstenaars waren: Karin Eyck-Meyer (1901-1996), Miets Franssen-Vrijens (1922), Margot Gast-Glebocki (1922-2015), Vera van Hasselt-Tummers (1924-2014), Liesje Jonas-Peters (1928) Hélène Killaars- van der Lubbe (1925- 2019), Annemarie Leenders-Kusters (1924-1982), Suzanne Nicolas-Nijs (1902-1985), Jopie Roosenburg-Goudriaan (1913-1996), Varpu Sproncken-Tikanoja (1928-1983), Marijke Stultiens-Thunnissen (1927) en Riet Vroemen-Jager (1921-1996)

Varpu Tikanoja Lente Kunst in liefde bloeiende

Huwelijk
In deze expositie is aandacht voor vragen als: waarom lukte het de meeste van deze vrouwelijke kunstenaars in de periode 1945-1965 niet (voldoende) om een eigen carrière op te bouwen? Stond het huwelijk met een kunstenaar een succesvolle eigen carrière in de weg? Deze kunstenaressen waren voortreffelijk opgeleid. In principe hadden zij dezelfde uitgangspositie voor een bevredigende carrière als hun mannelijke collega’s/echtgenoten. Toch gaat de aandacht in de kunstwereld in die tijd vooral uit naar het werk van de mannelijke kunstenaars.

Twintigste eeuw
In de eerste helft van de twintigste eeuw waren vrouwen niet gewend zich te presenteren met hun beroep als kunstenaar. Het kunstenaarschap kwam niet op de eerste plaats, daar stond de taak als huisvrouw en moeder. Vrouwen hadden door hun taken binnen het gezin minder tijd voor het creëren van kunst dan hun echtgenoten. Vrouwelijke kunstenaars werden ook lang geweerd bij kunstenaarsverenigingen waardoor zij niet beschikten over de noodzakelijke contacten in de kunstwereld. Ze wisten hun werk niet onder de aandacht te brengen van galeriehouders, museumdirecteuren, critici en het publiek. De tweede feministische golf bracht in de jaren zestig, zeventig en tachtig een omwenteling in de maatschappij wat betreft de positie van de vrouw. Dit betekende ook een stimulans voor kunstbeoefening door vrouwen.

Meer informatie www.museumvalkenburg.nl