Museum ontvangt subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Museum ontvangt subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds

De Stichting Museum Land van Valkenburg heeft voor de komende tentoonstelling “Gezichten van

Gezichten van Valkenburg boek

Valkenburg” € 1500,- subsidie toegekend gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

In het eerste kwartaal van dit jaar ontvingen in Limburg 38 cultuur- en natuurprojecten een financiële injectie. In totaal werd er € 165.000,- uitgegeven door het Cultuurfonds. De volledige lijst van ondersteunde projecten staat op: https://www.cultuurfonds.nl/kwartaaltoekenningen-eerste-kwartaal-2021-limburg

Belangrijke partner voor cultuur en natuur
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een belangrijke partner voor cultuur- en natuurinitiatieven in Nederland. Vorig jaar kregen 3900 projecten een bijdrage. En samen met de BankGiro Loterij, een groep private fondsen en het ministerie van OC&W sprong het Cultuurfonds met Kickstart Cultuurfonds extra in de bres voor theaters, musea, muziekpodia en producenten. Uit dat tijdelijke fonds werd ruim € 650.000,- bijgedragen aan Limburgse cultuurinstellingen met als doel de gevolgen van de coronabeperkingen te verzachten en straks weer veilig publiek te kunnen ontvangen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is een van de twaalf provinciale afdelingen. Meer info via www.cultuurfonds.nl