Mogelijk voetgangersbrug in Emmalaan

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Mogelijk voetgangersbrug in Emmalaan

Bewoners  hebben gevraagd of het mogelijk is om een tijdelijke voetgangers- en fietsersbrug aan te leggen. De brug zal uiteindelijk herbouwd worden met behoud van de functies voor voetgangers/fietsers, autoverkeer en een parkeerstrook. Dit zal door de gemeente worden uitgezocht. Bekijk hier de presentatie van het schetsontwerp. Ook wordt voorgesteld om aan beide zijden van de brug trottoirs aan te leggen en de rijbaan te versmallen.

Herstel kademuren in 2024 afgerond
Waterschap Limburg en gemeente laten een plan opstellen voor de herbouw en het definitieve herstel van de naastgelegen kademuren. Verwacht wordt dat het bestuur van het Waterschap en het college van B&W in begin 2023 een besluit nemen over het schetsontwerp. Daarna wordt in de periode februari-maart 2023 het technisch ontwerp verder uitgewerkt. Er zullen dan ook nog diverse onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Als het ontwerp definitief is, kunnen de diverse vergunningenprocedures worden opgestart. Dit duurt zeker enkele maanden. De aanbestedingsprocedure zal naar verwachting in september 2023 plaatsvinden. De gunning kan op zijn vroegst in oktober 2023 worden verwacht. Er zijn diverse factoren van invloed op deze planning.

Archieffoto TV Valkenburg