Maria kapel Broekhem

Voorpagina » KCR » Kunstwerken » Maria kapel Broekhem

De Werkgroep Kruisen & Kapellen Valkenburg en de Kunst & Cultuurraad Valkenburg (K.C.R.) zijn een samenwerkingsverband aangegaan met als doelstelling om op de hoek Broekhem – Cremerstraat tegenover het kerkgebouw een nieuwe stenen Maria kapel te realiseren. Het motief voor een nieuwbouw kapel was, dat het bestaande houten ornament met een Mariabeeld in een nis na ruim 40 jaren verwering vertoonde.

Aangezien er op deze locatie voorheen (ongeveer 1880 – 1980) ook al een (mergel)stenen kapel heeft gestaan, was de keuze voor een nieuwe Mariakapel en deze locatie voor de hand liggend.

Bij de herbouw is er voor de duurzaamheid en schoonheid gekozen voor Kunrader steen.

In oktober 2015 werden de eerste contacten gelegd. Daarna is er met de werkgroep met man en macht gewerkt aan: een ontwerp dat de goedkeuring van de gemeente kon ontvangen, toekenning bouwvergunning, werving van subsidies en sponsoring. De complete opbouw van de kapel heeft grotendeels berust op vrijwilligerswerk met uiteindelijk het uitvoerende werk waarvoor de werkgroep heel erkentelijk is voor de bijdragen van Jo Dirks uit Schin op Geul.

Op zondag 2 juli 2017 is de op de hoek Broekhem-Cremestraat in Broekhem Zuid de nieuwe Mariakapel onder grote belangstelling van genodigden en belangstellenden ingezegend door pastoor J.M. Burger. Het resultaat is een prachtig ontwerp met een bijna volmaakt resultaat, dat hopelijk tal van jaren het centrum van Broekhem blijft sieren. Dat mag ook wel op een locatie, waar al ongeveer 450 jaren een wegkruis of kapel heeft gestaan en daarmee tot de oudsten in de regio behoort. 

Door de herbouw van de kapel hebben de inwoners van de gemeenschap Broekhem, binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul, een locatie terug waar zij elkaar binnen hun religie kunnen treffen of een moment van bezinning kunnen vinden.

Of elkaar gewoon treffen zowel jong en oud!

Informatie:

Sinds:2 juli 2017
Lokatie:https://www.openstreetmap.org/way/901418746
Type:kapel