Mannenkoor Geulklank houdt op te bestaan

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Mannenkoor Geulklank houdt op te bestaan

Tijdens een algemene ledenvergadering heeft het Valkenburgse mannenkoor Geulklank het emotionele besluit moeten nemen om zichzelf na een bestaan van ruim 71 jaar op te heffen. Het ledenbestand is de afgelopen jaren drastisch terug gelopen door ziekte en overlijden van leden, de vergrijzing en het ontbreken van aanmeldingen van nieuwe, jongere leden. Ook de coronacrisis heeft een aantal leden doen besluiten niet verder te willen of kunnen als zanger.

Herinneringen koesteren
“Het moment, dat al langer in de lucht hing, is nu gekomen om te constateren dat het geven van verantwoorde uitvoeringen of concerten niet langer mogelijk is met te weining nog actieve leden”, aldus voorzitter Felix Jennekens tijdens de vergadering “Hoe jammer ook, we kunnen niet anders. We hebben mooie jaren gehad, met veel hoogtepunten en met onze prachtige klank hebben we veel Valkenburgers en muziekliefhebbers tot ver daarbuiten mooie uren bezorgd. Die herinneringen zullen we koesteren tot in lengte van dagen.”

Muziekdragers
Mannenkoor Geulklank werd in 1950 opgericht door een aantal jonge mannen van “Buiten de Poort” onderaan de Daelhemerweg. De 18-jarige Wiel Odekerken werd tot dirigent benoemd en die functie oefende hij bijna 50 jaar lang uit. Onder zijn leiding groeide het koor uit tot meer dan vijftig leden en voerde concerten uit in binnen-en buitenland. In de jaren zeventig en tachtig waren er grote successen tijdens concoursen en werden uitvoeringen gegeven voor de nationale radio. In 1980 werd de LP “Liederen van Oeral tot Balkan” uitgebracht met dialectliederen en Oost-Europese liederen, want daarin lag vooral de kracht van Geulklank. In 1995 verscheen de CD “Meanderende Melodieën” met veel gevarieerde  internationale liederen. Tussen 1999 en 2012 stond het koor onder leiding van de jonge dirigent Arno Kerckhoffs en kwam de CD “Kleur in Zank” uit, weer met dialectliederen, maar ook met operastukken van Dvorak, Gounod, Grieg en Händel. In 2012 nam Nic. Hermans de dirigeerstok over en ook hij zorgde samen met het koor voor spraakmakende concerten.

31 december
Geulklank wil de komende periode niet zonder activiteiten afsluiten. Er zullen in het najaar nog enkele bijeenkomsten gehouden worden, waarbij het samenzijn met de hele Geulklankfamilie op de voorgrond zal staan. Het definitieve einde zal er op 31 december zijn, maar tot die tijd heeft het bestuur nog heel wat zaken af te handelen. “Er is nog veel te doen en daar zullen we de tijd voor nemen” aldus secretaris Jan Schurgers. “Dat moet zorgvuldig gebeuren en zal nog heel wat inspanning van het bestuur vragen. Daarna is het helaas voorgoed voorbij en resteren alleen de LP en de beide CD’s.”

Foto Nannenkoor Geulklank