Lezing over de Bokkenrijders binnen de Landen van Overmaas

Voorpagina » Nieuws » Lezing over de Bokkenrijders binnen de Landen van Overmaas

Lezing over de Bokkenrijders binnen de Landen van Overmaas

Legende mythe of werkelijkheid?

Op zaterdag 21 oktober om 14 uur vindt in Museum Valkenburg een lezing plaats over de Bokkenrijders door Godfried (Frits) Schoonbrood, voorzitter van SjtichtingGenealogiek Sjènne (SjtiGS).

Er bestaat nauwelijks een onderwerp uit de Zuid-Limburgse geschiedenis dat met zoveel sagen, legenden en spannende verhalen omgeven is als dat van de Bende van de Bokkenrijders. Deze ‘godlooze bezwoorne bande van naghtdieven ende knevelaers’ plunderde in de 18de eeuw kerken, pastorieën en boerderijen. Met slachtoffers werd niet zachtzinnig omgegaan. Evenals de heksen zouden de Bokkenrijders een verbond met de duivel hebben gesloten, waartoe zij een eed op onder meer een dode hand aflegden. Eind 1742 werd het eerste lid van de bende gearresteerd, gedetineerd en onder folter verhoord op het kasteel van ‘s-Hertogenrade. Het folteren had tot gevolg, dat steeds meer namen van bendeleden uit de streek werden genoemd.

Het is niet verwonderlijk dat er over dit geheime roversgenootschap veel boeken zijn geschreven en zijn geschiedenis tot het Limburgs immaterieel cultureel erfgoed behoort. Naast romans verschenen vanaf het einde van de 18de eeuw wetenschappelijke publicaties op basis van bronnenonderzoek. Helaas richtten deze publicaties zich voornamelijk op de gepleegde criminele delicten en op de vervolging en bestraffing van bendeleden. Een integrale zienswijze ontbrak en daarmee fundamentele informatie voor een gedegen verklaring wat betreft het ontstaan en de vervolging van dit bendewezen. Integraal, omdat inzicht in de staatkundige situatie, in de sociaaleconomische omstandigheden en in het geldende rechtssysteem onmisbaar is voor een juiste interpretatie van dit bendewezen. Daartoe noodzakelijk is eveneens inzicht in de invloed van het feodalisme, de inquisitie en de Middeleeuwse theatrale straffen. Voor een gedegen integrale beschouwing van dit bendewezen startte Godfried (Frits) Schoonbrood als voorzitter van Sjtichting Genealogiek Sjènne (SjtiGS) in 2008 een breedvoerig onderzoek. Naast een uitgebreid literatuuronderzoek besteedde hij veel tijd aan een uitvoerig en zorgvuldig archiefonderzoek. Zijn onderzoeksresultaten publiceerde hij in een boek met de titel: ‘De Bokkenrijdersmet de Dode Hand. Ontstaan en vervolging van het banditisme in en rondom Zuid-Limburg in de 18e eeuw’.

Deze huiveringwekkende geschiedenis vertelt Frits Schoonbrood in een avondvullende en met lichtbeelden ondersteunde lezing op 21 oktober om 14 uur in Museum Valkenburg . Bovendien zijn attributen, zoals de ‘dode hand’, de duim- en beenschroeven en de stoel van tortuur te aanschouwen. Op deze wijze verneemt de bezoeker op een aangrijpende wijze de onvervalste geschiedenis rondom deze vermaarde bende uit de regio.

U kunt zich aanmelden voor deze lezing door een mail te sturen naar: reserveer@museumvalkenburg.nl met vermelding lezing Bokkenrijders van uw naam, het aantal personen.

De kosten bedragen € 8 pp. Museumkaart gratis entree en Vrienden en Begunstigers van het museum gratis entree voor personen. U kunt dan tevens de lopende tentoonstelling van de bokkenrijders en andere exposities in het museum bezoeken.