Lezing over ‘bestemming bereikt’

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Lezing over ‘bestemming bereikt’

Eind 2019 heeft filosoof en neerlandicus Hans van Helmond een boek gepubliceerd met als titel “Bestemming bereikt”. Het is een bundeling van 35 gedichten, 25 korte verhalen en een essay. Terugkerend thema daarin zijn de verschillende manieren waarop de mens zich al dan niet berustend opstelt tegenover zijn sterfelijkheid.
De lezing gaat niet zozeer over het sterven zelf en ook niet over hoe wij na het overlijden met de doden omgaan of over het rouwproces. Het onderwerp van de lezing is vooral hoe we met het verschijnsel van de dood omgaan als we nog volop in het leven staan.

Op donderdag 2 juni van 19.00 tot 21.00 uur houdt Hans van Helmond in de Heuvellandbibliotheek aan het Berkelplein een lezing met powerpointpresentatie en voordrachten uit de bundel.
Aanmelden is wenselijk via  info@heuvellandbibliotheken.nl o.v.v. lezing 2 juni of telefonisch 043-6012063.