Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen in Valkenburg

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen in Valkenburg

Vluchtelingen uit Oekraïne die geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente, ontvangen per 1 april jl. leefgeld ter hoogte van € 205,- per persoon per maand voor het kopen van eten en drinken. Dit geldt voor vluchtelingen die in een opvangcentrum verblijven.
Vluchtelingen die bij particulieren verblijven, ontvangen een toelage van € 215,-. Tevens krijgen zij € 55,- voor kleding of andere persoonlijke uitgaven.

De vergoedingen worden vanuit de gemeentekas cash uitbetaald, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de landelijke regeling opvang ontheemden Oekraïne. De uitkeringen worden beëindigd wanneer de Oekraïense vluchteling inkomsten uit arbeid heeft.
Op dit moment verblijven circa 150 Oekraïense vluchtelingen in twee hotels in Berg en Terblijt en in Schin op Geul.