Kunstwerken weg uit Kuurpark?

Voorpagina » Nieuws » Kunstwerken weg uit Kuurpark?

Wethouder Kevin Rouwette maakte afgelopen week tijdens de vergadering van de Commissie Economisch Domein bekend dat de Kunst- en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul een advies heeft uitgebracht over de kunstwerken in het Kuurpark. Het college van B en W werkt aan diverse scenario’s wat betreft de toekomst van de kunstwerken. De gemeenteraad wil nog voor 1 april een beslissing kunnen nemen.

Prijskaartje
In zijn betoog opperde Rouwette de optie van verkoop van kunstwerken of het verplaatsen ervan naar het centrum van Valkenburg omdat het Kuurpark slecht toegankelijk is. “Aan dit laatste scenario hangt een aanzienlijk prijskaartje. Het verplaatsen van de kunst naar het centrum betekent wel een investering in het toerisme,” aldus de wethouder. Uit een ander scenario zou blijken dat de kunstwerken verkocht worden.

Historie
Het Kuurpark is enkele decennia geleden als park ingericht. Sedert circa tien jaar worden er kunstwerken geplaatst. Deze worden door nationale en internationale kunstenaars gemaakt in het kader van de stedelijke kunstopdracht. Een evenement dat elke twee jaar mogelijk gemaakt wordt door een bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul en van de drie bedrijven die op de kop Cauberg gevestigd zijn.

Archieffoto TV Valkenburg