Kind & Kunst 2023!

Voorpagina » Nieuws » Kind & Kunst 2023!

De Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul organiseert de laatste week van de zomervakantie een breed programma aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en natuur voor de Valkenburgse jeugd van 8 t/m 12 jaar.

Op maandag 21 augustus starten de kinderen met het maken van een keuze uit het gehele aanbod, dat bestaat uit schilderen, tekenen, bouwen, dans, theater, muziek en audiovisuele vormen.

In de loop van de week gaan zij aan de slag met hun eigen ideeën, waarbij ze worden ondersteund door professionele kunstenaars.

Het gaat erom kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium juist met deze activiteiten in contact te brengen. Dat is belangrijk voor nu en voor later.

De focus ligt op het creatieve proces en niet zozeer op het resultaat.

Naast de actieve kunstuitoefening biedt het programma ook de mogelijkheid om de kinderen uit de verschillende kernen met elkaar te verbinden. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan kinderen die extra kansen kunnen gebruiken vanwege gebrek aan financiële middelen of omdat ze net in Nederland zijn.

Het hele programma wordt uitgevoerd in en rondom de hoeve Schaloen van ASP te Oud-Valkenburg.

De dagindeling is zeer gevarieerd met ruimte voor spel, beweging, natuurbeleving en gezellig samen eten.

Vrijdag de 25ste augustus eindigt deze bijzondere week met een presentatie van de kinderen voor hun  ouders en een gezellige BBQ.

Aanmelding en inschrijving geschiedt via de website: events.1valkenburg.nl Deze website geeft tevens ruime informatie over het hele project.