KCR Kunstprijs 2024 bij onthulling Social Sofa in Sibbe op 1 juni 2024

Voorpagina » Nieuws » KCR Kunstprijs 2024 bij onthulling Social Sofa in Sibbe op 1 juni 2024

Social Sofa Project Valkenburg aan de Geul “De BANK van SUUB”
Deze 6de Social Sofa is onthuld op zaterdag 1juni 2024 door wethouder Jef Kleijnen in de speeltuin Ulebösjke Sibbe-IJzeren.
Naar een idee van Kernoverleg Sibbe-IJzeren o.l.v. Cleo Janssen en Evelien Heuts Ontwerp Lianne Steins-Stallenberg
Vervaardigd door vele vrijwilligers en de kinderen van basisschool Sibbe o.l.v. Therese Schreurs en Marij van Aken.

Ontstaan en doel Social Sofa’s

Social Sofa’s zijn meer dan alleen zitbanken; ze zijn symbolen van verbondenheid en participatie binnen gemeenschappen.
Door het unieke ontwerp en het gezamenlijke creatieproces, bevorderen ze sociale interactie en versterken ze de gemeenschapszin.
Het succes van de Social Sofa laat zien hoe kunst en openbare ruimte kunnen bijdragen aan een betere en meer verbonden samenleving.
Het idee van de Social Sofa werd geïntroduceerd als reactie op de groeiende individualisering en de behoefte aan meer sociale verbinding binnen buurten. Door het plaatsen van deze banken in woonwijken en openbare ruimtes, wordt het voor buurtbewoners gemakkelijker om elkaar te ontmoeten en gesprekken aan te knopen. Het is de vraag of dat in Sibbe überhaupt nodig is.
Maar goed, de sofa’s fungeren als een middel om sociale cohesie te bevorderen en vereenzaming tegen te gaan. Uit onderzoek en praktijkervaringen blijkt dat deze banken vaak worden gebruikt als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, ouderen die een rustpunt nodig hebben tijdens hun wandeling, en kinderen die er op spelen. Hierdoor wordt de openbare ruimte levendiger en gastvrijer.

Ontwerp en creatie

Elke Social Sofa is uniek en wordt bedekt met mozaïektegels die door lokale bewoners zijn aangebracht. Dit participatieve proces versterkt de betrokkenheid van de gemeenschap en zorgt ervoor dat de sofa’s een persoonlijke en lokale betekenis hebben. Het mozaïeken is een arbeidsintensief proces dat tijd en samenwerking vereist, wat bijdraagt aan de sociale binding tussen de deelnemers.

Valkenburg aan de Geul

In Valkenburg zijn al meerdere Social Sofa’s geplaatst.. Deze banken zijn te vinden op verschillende locaties, zoals bij gemeenschapshuis Cascade in Vilt, op het Walramplein, de Pelerinstraat en bij de bibliotheek. Daarnaast werd recent een Social Sofa onthuld op het Kerkplein in Schin op Geul, ontworpen door Oekraïense vluchtelingen, die tijdelijk in Valkenburg verblijven​. Tot nu toe zijn er al acht Social Sofa’s in Valkenburg aan de Geul geplaatst. Vandaag is zojuist nr 9 hier in Sibbe onthuld.
Deze banken zijn vaak versierd met thema’s die gerelateerd zijn aan de lokale cultuur en geschiedenis, wat hen unieke kunstwerken maakt die ook een toeristische attractie zijn geworden​.

Maar, is een social sofa kunst?

De eerste vraag die dan opdoemt is: wat is kunst eigenlijk?
Daar zijn hele boekwerken over volgeschreven.
Mijn definitie is een hele korte; “kunst is het uitbeelden van je verbeelding.”
En de mooiste kunstvorm is anderen blij maken (citaat P.T. Barnum).
Nu zijn we aangekomen bij het eigenlijke doel van mijn toespraak.

Namens de Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul wil ik graag hulde brengen aan al die mensen die tot nu toe de social sofa’s binnen onze gemeente hebben gerealiseerd.
Dat zijn allereerst de initiatiefnemers, dan de ontwerpers, dan alle vrijwilligers die de voorbereidingen hebben gedaan, dan alle vrijwilligers, klein en groot, die de mozaïeksteentjes hebben aangebracht.

Omdat ik ze niet allemaal persoonlijk kan bedanken hebben we het volgende bedacht.
Om de twee jaar reiken wij als KCR een kunstprijs uit aan personen, die zich op een actieve en creatieve manier hebben ingezet voor de kunst of met een klein of groot kunstproject een positieve bijdrage hebben geleverd aan het kunstaanbod binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul.
De prijs bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde.
Dit jaar willen we deze bijzondere kunstprijs overhandigen aan de initiatiefnemers van dit prachtige project en dat zijn Marij van Aken, Therese Schreurs en Jos Smeets.
Zij hebben moeten sleuren en sjouwen, zeuren om geld, mensen bij elkaar krijgen en ga zo maar door.

Beste Marij, Therese en Jos, jullie hebben onze gemeenschap weer wat blijer, meer verbonden en mooier gemaakt!
Daarvoor willen we jullie op deze wijze hartelijk danken en even in het zonnetje zetten.

Willem Vermeer
Voorzitter Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul

foto’s: Flachsfotografie