Ingezonden brieven over mogelijk af te sluiten fietspad bij Ingendael

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Ingezonden brieven over mogelijk af te sluiten fietspad bij Ingendael

De redactie van TV Valkenburg ontving onderstaande brieven over het mogelijk af te sluiten fietspad in Ingendael. TV Valkenburg plaatst de reactie’s integraal.
—————-
Ontvangen reactie van Johan Helder:
Erg overdreven, zoveel fietsen er nooit over, trouwens de meesten gaan met de auto naar de school, dus onzin wat er geschreven wordt.
Johan Helder
—————————————-
Ontvangen brief van gewoner fietsers:
Aan: College van B&W Gemeente Valkenburg a/d Geul Geneindestraat 4
6301 HC Valkenburg
Cc: gemeenteraad Valkenburg a/d Geul

Datum: 8 april 2022
Betreft: voorgenomen afsluiting fietsroute door Ingendael bij Tivoli

Geacht college van bestuur,
Het Limburgs provinciebestuur zet al jaren in op meer fietsgebruik, ook omdat juist in Limburg de minste kilometers per fiets naar werk of school worden afgelegd in vergelijking met de rest van Nederland. Het provinciebestuur voert daarom campagnes, investeert in betere en veiligere fietspaden en stimuleert werkgevers om faciliteiten voor fietsende werknemers te scheppen. Om het verkeer te ontlasten, het milieu te sparen én omdat het gezonder is. Wij gaan ervan uit dat de gemeente Valkenburg aan de Geul ook gericht is op het bevorderen van de gezondheid van zijn inwoners en het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Het voorstel met betrekking tot sluiting van een stuk fietsroute door Ingendael, zoals ons nu ter ore is gekomen, druist in tegen deze voornemens. Wij zijn bewoners van Valkenburg aan de Geul en omstreken. Wij gaan op de fiets naar ons werk, gebruiken de fiets om boodschappen te doen of gewoon ter ontspanning. We maken graag gebruik van de bestaande fietsroute door Ingendael en over de Plenkertstraat. Het nieuwe fietsroutevoorstel verplicht ons meanderende omwegen te maken, over kasseien te rijden en over de druk bereden Prinses Beatrixsingel tussen het autover- keer door.

Wij begrijpen dat op toeristische dagen het pad van Tivoli naar het bruggetje voor ongewenste situaties kan zorgen. Zeker door groepen (e-) scooters die nog te vaak ook over het pad geleid worden. Wij vinden het dan ook heel goed dat de gemeente kijkt naar mogelijke oplossingen. Dat mag ons inziens echter nooit ten koste gaan van de utilitaire fietser, die in het nieuwe plan de dupe wordt van een probleem dat zich vooral voordoet als wij er niet zijn, namelijk in de toeristische weekenden.

De conflictsituatie tussen fietsers en wandelaars beperkt zich tot een aantal uren op drukke toeristische dagen. Om dit beperkte probleem op te lossen wordt nu een dagelijks en permanent probleem tussen fietsers en auto’s gecreëerd. Zeker voor de schoolgaande kinderen pakt dit zeer nadelig uit: zij worden bij een volledige sluiting gedwongen een minder veilige route te nemen. Ook moeten zij dan 2 keer een doorgaande weg oversteken. Daarom zou ons voorstel zijn, mocht u het fietspad toch willen afsluiten, dan graag alleen in de drukke toeristische weekenden. Zodat kinderen en streekbewoners in ieder geval doordeweeks en de rest van het jaar het pad als fietspad kunnen gebruiken. Tevens zou het bedachte wandelpad door de voorgestelde klaphekjes onaantrekkelijk zijn voor gebruikers met een beperking, zoals rollator of scootmobiel. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de inclusiviteit waar deze gemeente ook naar streeft.

Tot slot: als dat had gekund, hadden wij eerder aan de bel getrokken. Er is kennelijk een klankbordgroep met dit onderwerp aan de slag gegaan, maar vrijwel niemand van ons was van het bestaan van deze klankbordgroep op de hoogte. Mogelijk is de komst van de klankbordgroep ergens aangekondigd in een weekblad, of op de gemeentelijke website. Maar ons inziens is dat voor iets dat zo’n impact heeft op het welzijn, de mobiliteit en veiligheid van onze samenleving te beperkt. Wij hopen dan ook dat u uw besluit zult heroverwegen en zijn vanzelfsprekend graag bereid om ons standpunt nader toe te lichten.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.
Met fietsvriendelijke groet,
127 ‘gewone’ fietsers uit Valkenburg aan de Geul en omstreken
—————————————————————-
Ontvangen ingezonden brief van de Fietsersbond:

College van B&W Valkenburg
Valkenburg aan de Geul

Onderwerp: Behoud volledige fietstoegankelijkheid Klaterstraat

Maastricht, 28 maart 2022

Geacht college,

Door onze leden zijn wij op de hoogte gesteld van overleggen met een klankbordgroep over recreatieve routes in Ingendael. De resultaten van deze overleggen bevatten een voorstel om het zuidelijke gedeelte van de Klaterstraat als wandelpad te bestemmen en het fietsen er met 3 klaphekken te ontmoedigen. Het fietspad door Ingendael zou in de toekomst alleen nog aansluiten op de Prinses Beatrixsingel, en de knooppuntenroute zou via een slinger over de Leeuwhof worden bewegwijzerd.

De Fietsersbond vindt het teleurstellend om te horen dat er door bepaalde partijen getornd is aan het moeizaam bereikt compromis binnen de ontwikkeling van het Routenetwerk van de Gebiedsontwikkeling Maastricht – Valkenburg (GOMV) en Buitengoed Geul en Maas. De ontwikkeling van wandelkwaliteiten, natuur en fietsklimaat zouden juist samen moeten gaan, om een gezonde leefomgeving tot stand te brengen met veel actieve mobiliteit en weinig gemotoriseerd verkeer.

Uit de verslagen maken wij op dat het fietsbelang er vooral als toeristisch werd opgevat. De motieven om door Ingendael en over de Klaterstraat te fietsen zijn echter veel diverser en mensen hebben bij het gebruik van de fiets vaak zelfs meerdere motieven tegelijk. De afsluiting van de Klaterstraat voor fietsers heeft wat functieverlies betreft als grootste bezwaar dat de scholieren uit Houthem die van de basisschool aan de Plenkertstraat gebruik maken hun meest veilige en ontspannen fietsroute verliezen.

Een tweede bezwaar tegen het afsluiting van de Klaterstraat is het verlies van samenhang van het fietsnetwerk in Valkenburg. De Plenkertstraat zou voor fietsers een cul-de-sac worden. De horeca en toeristische voorzieningen zullen fietsers echter richting Tivoli blijven trekken. Ook op basis van intuïtie zal dat gebeuren. Maar bij Tivoli zouden fietsers voortdurend met een minder fietsvriendelijk Valkenburg worden geconfronteerd. De kleine bordjes van het fietsroutenetwerk, bij de diensttoegang van Par’Course, zullen dit niet kunnen voorkomen. Ook wordt de samenhang van de knooppuntenroute aangetast doordat opeens een stukje Prinses Beatrixsingel moet worden gebruikt en overgestoken. Hier komen de fietsers kortdurend in een potentieel bedreigende omgeving. Het wegnemen van conflicten tussen fietsers en wandelaars bij de Klaterstraat leidt tot het ontstaan van conflicten tussen fietsers en automobilisten bij de Prinses Beatrixsingel.

Wij roepen het gemeentebestuur van Valkenburg daarom op om de Klaterstraat vooralsnog open te houden voor fietsers en alleen het besluit te nemen om een nieuwe, zo aantrekkelijk mogelijke, bewegwijzerde fietsroute aan te leggen. Het ongelukkige paadje tussen Tivoli en het bruggetje zou als het enigszins kan substantieel moeten worden verbreed. Het IJsvogelpad zou op een effectieve breedte van minimaal 3 meter moeten worden gehouden.

Wij hopen dat zal blijken dat conflicten tussen fietsers en wandelaars met deze spreiding voldoende worden beheerst.

Tenslotte nog een verzoek: wij zouden als Fietsersbond voortaan ook graag geraadpleegd, c.q. betrokken willen worden bij plannen die grote consequenties voor de fietser hebben, zoals deze.

Met vriendelijke groet, namens de Fietsersbond Maastricht en Heuvelland,
Leo Maathuis, voorzitter
————————————————-
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg