Ingezonden brief over KWF trekt stekker uit SamenLoop voor Hoop 

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Ingezonden brief over KWF trekt stekker uit SamenLoop voor Hoop 

De redactie van TV Valkenburg ontving onderstaande brief van Pieter van den Hof, voorzitter van SamenLoop voor Hoop Valkenburg aan de Geul. TV Valkenburg plaatst de reactie integraal.
——————————————————————-

Samenloop voor hoop

KWF trekt stekker uit SamenLoop voor Hoop 

Op 6 april publiceerde KWF het bericht dat ze stoppen met het faciliteren van het fenomeen SamenLoop voor Hoop. Deze unieke manifestatie zou voor het eerst ook in Valkenburg aan de Geul worden gehouden in september 2020. De organisatie was in volle gang. Door de inzet van een groep gemotiveerde vrijwilligers en de gulheid van ondernemers, artiesten en sponsoren werd een prachtig programma samengesteld. Corona strooide echter roet in het eten en noodgedwongen werd onze SamenLoop een jaar uitgesteld. Als bescheiden alternatief werd op de geplande datum een ‘brandend hart’ gerealiseerd op het Th.Dorrenplein/Gosewijnstraat. Dit was een succes en er werd uitgekeken naar hetzelfde weekend in 2021 voor het ‘echte werk’. Gezien de ontwikkeling van corona was het niet aannemelijk dat het als normaal ervaren leven weer op korte termijn zijn beloop zou krijgen. De organisatie ondervond hinder van het feit dat samen vergaderen niet mogelijk was en contacten beperkt moesten blijven. Bovendien vonden we het ongepast om ondernemers, die zelf zwaar getroffen waren, hulp te vragen in de vorm van geld, (gratis) producten, materialen en diensten. En weer werd onze SamenLoop een jaar verschoven. Een nieuw contract met KWF werd getekend en we keken uit naar september 2022. 

Grote verslagenheid, ongeloof en boosheid was ons gevoel toen als een donderslag bij heldere hemel
het trieste nieuws bekend werd. Geen voortekenen, geen overleg, geen waarschuwing, boem. Een dreun voor iedereen die op welke wijze dan ook te maken heeft met de SamenLoop voor Hoop. Voor hen die kanker hebben en die nog vechten. Voor hen die dankzij onderzoek en behandelingen de ziekte hebben overwonnen. Voor hen die de strijd helaas verloren hebben. Hun nabestaanden, vrienden, collega’s. En ook al heb je kanker overwonnen, je leven wordt nooit meer hetzelfde. Het is een aanslag op je leven, met blijvende gevolgen voor je lichaam en je geest. Voor al die mensen werd hulp geboden door de opbrengsten van de SamenLopen. Dat motiveerde vrijwilligers om dit evenement te organiseren. Dat verbond lotgenoten om 24 uur lief en leed te delen, door samen te wandelen, te praten, te lachen en te huilen. Men vond er troost, maar vierde ook het leven en putte er hoop uit. Op het eind van de 24 uur zou er feestelijk bekend worden gemaakt wat de totale opbrengst was van alle inschrijvingen, catering, horeca, acties van alle teams en overige sponsoring. We gingen voor een ton. Het heeft niet zo mogen zijn. 

Na het likken van de wonden is het tijd om dit op een nette manier af te sluiten. Met KWF zullen we dat op een door hen voorgeschreven wijze doen. Maar afsluiten is meer. Als organisatie willen we iedereen die ons geholpen heeft van harte danken voor de bereidwillige medewerking. De inzet, de initiatieven van de ingeschreven teams die zelf artikelen hebben vervaardigd voor de verkoop. Ondernemers die promotiemateriaal voor ons hebben bekostigd, producten, materialen en diensten gratis hebben aangeboden. Bedrijven die grote bedragen sponsorde. Maar ook de individuele acties die beloond werden met mooie bedragen. Over de uiteindelijke financiële stand van zaken zullen we jullie nog berichten. 

Last but not least een woord van dank aan de leden van alle commissies. Zonder jullie waren we nooit zover gekomen. Helaas zullen we de uitvoering niet mee kunnen maken. Maar wie weet wat de toekomst nog brengt… 

Laten we hopen dat we weer snel op een terrasje in ons mooie Valkenburg kunnen bijpraten. Houd jullie gezond!
Hartelijke groeten, Pieter Van den Hof
Voorzitter SamenLoop voor Hoop Valkenburg aan de Geul 2022
—————————————————————————–
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.

Archieffoto TV Valkenburg