Huldiging EHBO-jubilarissen in Schin op Geul

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Huldiging EHBO-jubilarissen in Schin op Geul

Zaterdag 5 november kwamen de leden van de E.H.B.O.-afd. Schin op Geul in ’t Geboew bijeen om hun jubilarissen te huldigen. Tien leden werden gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Dat waren: W. Block; M. Cobben; M. Janssen; R. Janssen; C. v.d. Laarschot; D. v.d. Laarschot; R. Verschuren; C. van Oerle; S. Wessels en S. Janssen.
Vijftig jaar lid waren: C. Knops; A. Troisfontaine en N. v.d. Laarschot.
Enkele jubilarissen konden niet aanwezig zijn omdat ze dienst hadden bij de brandweer.

Jaren ’50
Voorzitter Nico van de Laarschot heette alle aanwezigen welkom en daarna kreeg wethouder Wim Weerts het woord. Hij kon zich herinneren dat deze afdeling opgericht werd door zijn vader, die toen al lid was van het Rode Kruis. Dat was in de beginjaren ’50 in het gelijknamige café in Strucht.

E.H.B.O.
Deze afkorting stond vroeger voor Eerste Hulp bij Ongelukken maar is in de loop van de tijd veranderd in Eerste Hulp bij Ongevallen. Momenteel worden de leden regelmatig bijgeschoold voor hulp bij o.a. hartfalen, epilepsie en suikerziekte. Ook zijn ze paraat bij grotere evenementen.

Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg