Hondenbelasting wordt niet meer geind

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Hondenbelasting wordt niet meer geind

Maandagavond 12 december 2022 heeft de gemeenteraad besloten om de heffing op hondenbelasting ingaande 1 januari 2023 op nihil te zetten. Het betreft de eerste hond. Alle fracties vinden het belangrijk dat inwoners honden houden. Het dagelijks meerdere keren uitlaten van de hond doorbreekt de eenzaamheid van ouderen. Alle fracties zijn voor het niet heffen van belasting voor de eerste hond. De verordening hondenbelasting blijft gehandhaaft.

Ingendael
Het onderzoek naar het realiseren van een hondenlosloopgebied in Ingendael is daarmee van tafel. Wethouder Dauven voegde aan er wel aan toe “tenzij de raad met een voorstel komt waar de kosten vandaan moeten komen om dit te realiseren”. In het natuurgebied Ingendael worden maatregelen genomen om de recreatieve druk in dit Natura2000-gebied te verminderen en te spreiden. Er wordt onder andere een nieuw fiets- en wandelpad aangelegd en een bos aangeplant op het voormalige sportveld van Valkenburgse Boys.