Hoge pauselijke onderscheiding voor Joep Pluymaekers

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Hoge pauselijke onderscheiding voor Joep Pluymaekers

Houthemnaar Joep Pluymaekers werd vrijdagmiddag 28 mei verrast met een hoge pauselijke onderscheiding. De gepensioneerd arts is benoemd tot Commandeur in de Orde van Sint-Sylvester vanwege zijn vele verdiensten voor de Kerk en de samenleving. Vicaris-generaal Mgr. René Maessen was naar Houthem gekomen om in de Sint-Gerlachuskerk een expositie over de bedevaarten naar Lourdes te openen, die mede door Pluymaekers is samengesteld.

Joep Pluymaekers krijgt onderscheiding

Van 1967 tot 2018 was Pluymaekers als brancardier, arts en bestuurder betrokken bij de Organisatie Limburgse Bedevaarten in Maastricht, die nu onder de naam Huis voor de Pelgrim bedevaartreizen naar Lourdes organiseert.

Daarnaast was Pluymaekers ook vele jaren actief als lid van de Missieraad van het bisdom Roermond en later als bestuurslid van het Missiebureau Roermond. Ook was hij diverse jaren lid van het kerkbestuur van de Gerlachusparochie in Houthem. Hij is nog steeds als vrijwilliger actief in de parochie, onder meer als coördinator van de bedevaarten naar Sint-Gerlachus.

Pluymaekers (Roermond, 1946) is getrouwd en vader van vijf kinderen. Als arts werkte hij drie keer voor langere of kortere tijd in Afrika. Van 1979 tot 1985 in Rwanda, in 1996 opnieuw een aantal maanden in Rwanda en van 2002 tot 2005 in Zambia. Terug in Nederland vervulde Pluymaekers diverse adviesfuncties voor onder meer Memisa (een katholieke organisatie die medische hulp verleent en artsen uitzendt naar derde wereldlanden) en het bisdom Roermond. Hij is nog steeds betrokken bij de stichting ‘Friends of Minga Hospital’, die vanuit Nederland geld inzamelt voor het ziekenhuis in Zambia. Samen met zijn vrouw heeft hij ook diverse jaren meegewerkt aan de bijeenkomsten voor huwelijksvoorbereiding in het dekenaat Maastricht. Pluymaekers is lid van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw, die verbonden is aan de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht.

Joep Pluymaekers Houthem

De pauselijke ridderorde van Sint-Sylvester werd in 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI. De orde wordt verleend aan mensen die zich op het grensvlak van kerk en samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De orde wordt beperkt toegekend. Dat geldt zeker voor het commandeurschap dat nu aan Pluymaekers is verleend.

Foto’s Bisdom Roermond