Gratis mondkapjes en zelftesten voor uitkeringsgerechtigden?

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Gratis mondkapjes en zelftesten voor uitkeringsgerechtigden?

De V.S.P. vraagt het college van B&W de mogelijkheid te bestuderen of uitkeringsgerechtigden gratis mondkapjes en corona-zelftesten kunnen krijgen.

“Nu wij nog steeds met het vreselijke Coronavirus te maken hebben en er ook zelfs in scholen, dus ook de basisscholen vanaf groep 6 ook mondkapjes gedragen dienen te worden, mensen met een smalle beurs wederom met extra kosten opgezadeld worden. En dit in een tijd dat de inflatie met 5,6% gestegen is,” aldus een letterlijke passage uit de VSP-brief.