Geschiedenis Boslust uitgebreid beschreven

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Geschiedenis Boslust uitgebreid beschreven

Auteur Jef Boosten heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het imposante gebouw aan de Kloosterweg in Broekhem-Noord. Hij heeft drie jaar nodig gehad om het boek te schrijven. Het beslaat de periode vanaf de bouw door de Jezuïeten in 1893 tot heden.
“Veel instanties en de daarbij behorende bewoners hebben in de loop van de jaren van dit gebouw gebruik gemaakt met hun eigen interessante geschiedenis,” aldus Jef Boosten.

Ignatiuscollege ong. 1915 met tuinen

De auteur doelt op de gebruikers van Boslust. Dit waren na de Jezuïeten, de SS Reichsschule voor jongens, het 91e Evacuation Hospital van de Amerikaanse bevrijders, opvang voor repatrianten, interneringskamp voor politieke delinquenten, zusters Franciscanessen van de H. Jozef en de stichting SABO van de Maharishi Yogi. In 2001 brandde de linkervleugel van het gebouw uit. Er volgden vele jaren van leegstand en weinig tot geen onderhoud. Met alle gevolgen van dien.

Het boek is vervaardigd met een hardcover, het omvat 175 pagina’s tekst en is voorzien van veel historische foto’s. En is verkrijgbaar bij Jef Boosten, Seringenstraat 48 6301 XE Valkenburg aan de Geul. Bestellen kan via 043-6015382 of via 06-55912255.

Archieffoto TV Valkenburg