Gemeente ontvangt ruim ton voor culturele voorzieningen PLUS LIJST

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Gemeente ontvangt ruim ton voor culturele voorzieningen PLUS LIJST

De gemeente heeft van het Rijk een extra uitkering uit het gemeentefonds ontvangen van  € 102.492,- ter ondersteuning van de lokale culturele voorzieningen. Uit een eerste uitkering resteert nog € 20.000,-. In totaliteit kan nu € 122.492,- verdeeld worden.

Gemeenschapshuizen in geldproblemen
Van dit bedrag gaat € 9000,- naar gemeenschapshuis ’t Geboew in Schin op Geul en € 3000,- naar gemeenschapshuis Cascade in Vilt. Zij hebben beide bij de gemeente te kennen gegeven in financiële nood te zijn geraakt door corona. Vervolgens wordt er aan zowel het Museum Valkenburg als het Openluchttheater een voorschot van € 10.000,- gegeven.

Overige culturele verenigingen
Het resterende deel van € 90.492,- wordt geheel verdeeld onder de culturele instellingen, instanties en verenigingen die reeds door de gemeente gesubsidieerd worden. In totaal gaat het om 63 partijen.

Klik hier om de lijst van 63 partijen die een vergoeding ontvangen, in te zien.