Geen taalklas in Broekhem en Berg, wellicht in Maastricht

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Geen taalklas in Broekhem en Berg, wellicht in Maastricht

Uit het jaarverslag van Stichting Kom Leren bleek dat het inrichten van een Taalklas-NT2 in Berg en Terblijt of in de OBS in Broekhem niet doorgaat vanwege te weinig aanmelding van leerlingen. Alternatief hiervoor wordt geboden door het volgen van de Taalklas in Maastricht.

Op vragen hierover van Hilde Baaij (PGP) en Nelleke Gilissen (VVD) moest wethouder Remy Meijers het antwoord schuldig blijven omdat het jaarverslag nog niet in het college was behandeld. Wel gaf hij als alternatief aan dat de gemeente de vervoerskosten zou kunnen betalen voor eventuele deelnemers.
Taalklas is bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar die nog nauwelijks Nederlands spreken. In deze klas werkt een gespecialiseerde leerkracht met materiaal wat ontwikkeld is voor kinderen die nog Nederlands moeten leren.