Financiële steun voor de aanpak van energiearmoede

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Financiële steun voor de aanpak van energiearmoede

In Valkenburg aan de Geul hebben circa 600 huishoudens te maken met energiearmoede. De Rijksoverheid heeft hiervoor financiële middelen vrijgemaakt, voor onze gemeente bedragen die bijna 4 ton.

Bijdrage
Begin 2022 heeft de gemeente een specifieke uitkering (SPUK genaamd, red.) ontvangen van de Rijksoverheid van € 156.555,- met als doel om kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen te ondersteunen bij het verlagen van hun energierekening. Begin juli is een tweede SPUK ontvangen van € 243.185,-, ook deze wordt ingezet voor het aanpakken van energiearmoede.

Extraatje
“Dit is een extra aanvulling op de € 250,- die ieder huishouden onder 120% van het sociale minimum aangeboden krijgt. Dit budget zal niet recht evenredig over burgers verdeeld worden, aangezien niet elk huishouden even snel uit energiearmoede geraakt. Het geld wordt ingezet voor de vervanging van witgoed en het bekostigen van woningisolatie,” aldus wethouder Niels Dauven, van duurzaamheid en energie.

Klik hier voor meer informatie over de aanpak energiearmoede.