Extra geld voor realisatie waterrad bij Par’Course & VIDEO

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Extra geld voor realisatie waterrad bij Par’Course & VIDEO

Projectontwikkelaar Wyckerveste heeft aangetoond dat er naast de reeds gemelde meerkosten in de eerste fase, ook meerkosten gemaakt zijn met betrekking tot het onderdeel waterrad van de Kruitmolen en de houten lift in de gebouwen van Par’Course aan de Plenkertstraat.

Waterrad Parcourse

In het bestuurlijke overleg waarin provincie, gemeente en projectontwikkelaar zitting hebben, is een voorstel voor een verdeelsleutel van eenderde deel per betrokken partij overeengekomen. Dat betekent voor de gemeente Valkenburg aan de Geul een bijdrage van € 33.500,-.

Wyckerveste zal uiteindelijk bij de eindafrekening definitief moeten aantonen dat inderdaad op alle onderdelen aan de voorwaarden is voldaan en de feitelijke kosten ook gemaakt zijn.

Klik beneden om de video te starten.