Eenmalige energietoeslag van € 200 voor lage inkomens

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Eenmalige energietoeslag van € 200 voor lage inkomens

De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat binnenkort een loket openen voor de toekenning van een eenmalige energietoeslag van € 200,- voor inwoners met een kleine beurs. Wethouder Meijers doet dit naar aanleiding van een brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Dennis Wiersma.

De kosten voor energie stijgen fors. Het kabinet compenseert met de verlaging van de energiebelastingen al een aanzienlijk deel van de prijsstijging. Het betekent voor een huishouden met een gemiddeld verbruik een compensatie van ruim € 400,-. Daarnaast heeft het kabinet middelen vrijgemaakt om gezinnen die door de stijging in de knel komen tegemoet te komen.

Energiebesparende tips
In afwachting van de toekenning van een éénmalige energietoeslag is het niet te voorkomen dat  huishoudens met een laag inkomen financiële risico’s lopen. De energieleveranciers ondersteunen klanten bij energiebesparing en verwijzen hen naar financiële hulp, zoals Geldfit.nl. Zodra een eenmalige energietoeslag in zicht is, kunnen energieleveranciers ernaar verwijzen. Het komt vaker voor dat redenen betalingsachterstanden op de energierekening ontstaan.

Gemeente aan zet
Als het de leveranciers en netbeheerders niet lukt een oplossing te vinden doordat ze geen contact kunnen krijgen, geven zij contactgegevens en de hoogte van de betalingsachterstand door aan de gemeente. Van hieruit wordt vervolgens contact gezocht met de betreffende mensen om een aanbod voor schuldhulpverlening te doen.

Bestrijding energiearmoede
Ten slotte is er in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken 150 miljoen euro vrijgemaakt die via een specifieke uitkering aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld ter bestrijding van energiearmoede. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om kwetsbare huishoudens te steunen en om energiebesparende maatregelen te financieren.