Definitieve brug in Emmalaan over een jaar?

Voorpagina » Nieuws » Definitieve brug in Emmalaan over een jaar?

De bewoners van de Emmalaan hebben in het najaar van 2022 de wens uitgesproken om de leidingbrug te vervangen door een tijdelijke voetgangersbrug. Het college van B&W is hiermee akkoord gegaan en heeft hiervoor het volgende plan opgesteld. De tijdelijke brug tussen de Polfermolen en het Odapark wordt vervangen door een nieuwe. Deze is besteld, de levertijd is een half jaar. Het streven is dat de brug voor het nieuwe schooljaar geplaatst is. Op het moment dat dit is gerealiseerd, verhuist de huidige naar de Emmalaan om daar als tijdelijke brug te functioneren.

Nieuwe brug 
Ook in de Emmalaan komt namelijk een nieuwe, definitieve brug. Hoe die er precies komt uit te zien is op dit moment nog niet duidelijk. De meerderheid van de bewoners heeft tijdens een inloopbijeenkomst en ook daarna laten weten dat het mogen parkeren op de brug, net zoals dat in het verleden het geval was, hun voorkeur heeft. Wat betreft wel of geen eenrichtingsverkeer waren er evenveel voor- als tegenstanders. De gemeente heeft hierop de wens uitgesproken voor een ontwerp met eenrichtingsverkeer en mogelijkheid tot parkeren. De brug wordt circa 1,5 meter smaller dan de oude. Voor een optimale doorstroming van de Geul is een rechthoekig doorstroomprofiel de beste keuze.

Nog een jaar?
Jacques Timmermans van Waterschap Limburg deelt desgevraagd mede dat op dit moment  een definitief ontwerp met bijbehorende constructieve berekeningen wordt opgesteld. “Dit gebeurt door een ingenieursbureau in opdracht van het Waterschap en de gemeente Valkenburg aan de Geul. Wij zijn primair verantwoordelijk voor het herstel van de kademuren. De gemeente gaat nog met de stadsbouwmeester brainstormen over de uiterlijke kenmerken van de brug en kademuren.  In maart zullen we samen met de gemeente het definitieve ontwerp presenteren. Daarna begint een lang proces van o.a. het aanvragen van de vergunning, het  aanbesteden van het project en het bestellen van materialen. Ik verwacht dat we zeker een jaar verder zijn voordat de nieuwe brug in gebruik genomen kan worden.”