Cheque voor restauratie kunstschatten in ‘oude kerk’

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Cheque voor restauratie kunstschatten in ‘oude kerk’

Uit handen van Raymond (links) en Daniel Gelders (rechts) mocht pastoor Janssen van de HH. Nicolaas- en Barbarakerk in Valkenburg een cheque in ontvangst nemen van € 20.000,-.

Op 20 mei j.l. zegende pastoor Janssen in Beek het nieuwe bedrijfspand in van Toolnation gereedschap waarvan Raymond en Daniel de directeuren zijn. Vanwege corona was de opening geruime tijd uitgesteld. Tijdens de receptie en het feest bij gelegenheid van deze opening werd voor de HH. Nicolaas- en Barbarakerk een fysieke en digitale inzameling gehouden, bestemd voor

herstel van de vorig jaar bij de overstroming ernstig beschadigde kerk en kunstwerken.

Afgelopen donderdag werd in bijzijn van enkele belangstellenden en familie de cheque overhandigd aan pastoor Janssen die zijn ogen niet kon geloven uit naam van de parochie hartelijk bedankte.

Foto Thijs Habets