Bijeenkomst Seniorenraad: lezing vuursteenmijnen op 8 april

Voorpagina » Nieuws » Bijeenkomst Seniorenraad: lezing vuursteenmijnen op 8 april

In samenwerking met de Seniorenraad Valkenburg organiseren de Vrienden van Museum Valkenburg op maandag 8 april om 13.30 uur een bijzondere bijeenkomst over de geschiedenis van Valkenburg: de vuursteenmijn. Na een gastvrije ontvangst met koffie/thee en vlaai vertelt Hub Pisters het verhaal achter de Vuursteenmijn van Valkenburg: een bijzondere gelegenheid om meer te weten te komen over deze prachtige parel van Valkenburg. De kosten bedragen slechts € 2.  Heeft u interesse, dan graag aanmelden vóór 2 april via mailadres: seniorenraadvalkenburg@gmail.com

Valkenburg aan de Geul is bekend als toeristisch centrum van formaat. Het stadje onderscheidt zich onder meer door het on-Nederlandse heuvellandschap en de ondergrond van kalksteen: gele ‘mergel’ waarmee hier veel gebouwd is. Ook de ondergrondse kalksteengroeven bieden iets bijzonders. Die kalksteen bevat een ander gesteente waarvan slechts weinigen de waarde kennen: vuursteen, ook bekend als silex. De hier voorkomende vuursteen is zelfs naar het stadje vernoemd: Valkenburgvuursteen. Neanderthalers zochten die al ca. 100.000 jaar geleden om gereedschappen voor dagelijks gebruik te vervaardigen en alle mensen die hier in de prehistorie kwamen, gebruikten Valkenburgvuursteen.

In 1992 zijn aan de Plenkertstraat te Valkenburg resten van prehistorische vuursteenmijnen ontdekt die zich bevinden in een verticale wand langs de straat. Een heel bijzonder gegeven in de Europese archeologie. Dit mijnbouwsysteem, nu een Rijksmonument, heeft een ouderdom van ca. 5.300 jaar! Hub Pisters is een hoog gewaardeerd amateurarcheoloog met een imponerende steentijdcollectie en auteur van het boek ‘Uit Valkenburgs vroegste verleden’.