Beschrijving programma watersnoodramp 13 en 14 juli

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Beschrijving programma watersnoodramp 13 en 14 juli

Op 13 en 14 juli worden in Valkenburg aan de Geul activiteiten georganiseerd om stil te staan bij de watersnoodramp die dan precies één jaar geleden plaatsvond. Het initiatief voor de activiteiten komt van getroffen inwoners, ondernemers en de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het thema is ‘Verbinding’. Dit staat synoniem voor de verbondenheid, solidariteit en saamhorigheid tijdens en na de watersnoodramp.

Herdenking watersnoodramp

Programma woensdag 13 juli:
Vanaf woensdag 13 juli wordt een wensboom bij de HH. Nicolaas- en Barbarakerk in de Pelerinstraat geplaatst waar de druppels met wensen ingehangen kunnen worden;
20:00 uur: ontvangst deelnemers lampionnentocht op het Kerkplein Schin op Geul en bij Adelante in Houthem;
21:30 uur: start van de lampionnentocht vanuit Schin op Geul en vanuit Houthem;
Circa 00:00 uur: de wandelaars komen samen in het centrum op het Theodoor Dorrenplein. Daar is een onthulling van een plaquette aan Huis aan de Brug bij de Geulpoort waarop de waterstand afgebeeld staat. De avond wordt afgesloten met een toespraak burgemeester Daan Prevoo en met muziek.

Programma donderdag 14 juli:

Druppel voorbeeld

Druppelroute
Op 14 juli 2022 loopt er een ‘druppel-wandelroute’ tussen het Kerkplein Schin op Geul en Adelante in Houthem. De route gaat langs de Geul via het centrum. De route kan gestart worden in zowel Schin op Geul als in Houthem. Van 9 tot 21 uur staan bij beide startpunten vrijwilligers om wandelaars op weg te helpen.
Museum Valkenburg
In het Museum Valkenburg in de Grotestraat-c. wordt een foto-expositie gehouden tot en met 17 juli.
Social sofa
Op het Walramplein zal op donderdag 14 juli een social sofa met het thema ‘water’ onthuld worden die een blijvende herinnering vormt aan de watersnoodramp.
Buskerspots
Op vijf locaties aan de Druppelroute zijn zogenaamde ‘buskerspots’, waar ervaringen gedeeld en optredens verzorgd worden. Die zijn op het Kerkplein Schin op Geul, op het wandelpad bij de Drie beeldjes, bij de Oude kerk in Valkenburg-c., voor de brug bij de ingang van Shimano aan de Pr.Beatrixsingel en bij Adelante in Houthem. Mensen die en optreden willen verzorgen, kunnen zich inschrijven voor een Buskerspot via een mail aan: rik@mysteryhouse.nl Geef aan welke Buskerspot uw voorkeur heeft. Uiteraard mag u ook voor meerdere spots inschrijven. Geef een tijdsvoorkeur en omschrijf kort wat u wilt doen.