Afgebrande boerderij in Walem, maar in welk jaar was dat?

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Afgebrande boerderij in Walem, maar in welk jaar was dat?

Bij een speurtocht door het krantenarchief van Delpher blijkt dat in Walem meerdere malen brand is geweest. In de diverse kranten uit september 1903, augustus 1933 en januari 1959 wordt melding gemaakt van branden. De Heemkundevereniging Schin op Geul wil graag weten welk krantenartikel past bij de foto van de dorps-kalender, waarop een grote brand in Walem is vastgelegd? Uit informatie en verhalen bij de foto blijkt dat deze zeker vóór 1940 genomen moet zijn.

Brand in Walem, maar wanneer?

Dus de brand van 1903 of 1933 kan hierop afgebeeld staan.

Op de foto is een grote brand te zien van één of meerdere gebouwen. Het is echter niet duidelijk waar en wanneer deze foto in Walem gemaakt is en welke personen erop staan. Dat laatste zou de datering een stuk gemakkelijker maken. Dus het antwoord op de vraag of de foto in 1903  of 1933 is gemaakt blijft voorlopig nog onbeantwoord.
Kunt u de Heemkunde vereniging  verder helpen?
Neem dan contact op met John van Weersch (info@heemkundesjin.nl).
De foto is afkomstig via de Heemkundevereniging die deze op delpher.nl vond.