Absoluut geen asielzoekerscentrum in hotel Op de Beek

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Absoluut geen asielzoekerscentrum in hotel Op de Beek
Met deze woorden wil burgemeester Prevoo de onrust wegnemen die dreigt te ontstaan bij omwonenden van hotel op de Beek in Schin op Geul. Momenteel worden op deze lokatie vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen; een zgn. crisisopvang. Voor het realiseren van een asielzoekerscentrum gelden heel andere procedures en richtlijnen. Dat vraagt een zorgvuldige besluitvorming in goed overleg met omwonenden en met instemming van de gemeenteraad.
Wellicht overvallen
Burgemeester Prevoo begrijpt dat de bewoners rondom hotel op de Beek wellicht overvallen zijn door de komst van de veelal getraumatiseerde vluchtelingen uit de Oekraïne. Omdat het spoedeisende opvang van voornamelijk vrouwen en kinderen betrof, was er simpelweg geen tijd om omwonenden tijdig te informeren.
Nog enkele maanden
In hotel op de Beek verblijven op dit moment ongeveer 40 vluchtelingen, in Berg en Terblijt gaat het om circa 60 personen. Daarnaast hebben ook nog enkele tientallen vluchtelingen onderdak gevonden bij particulieren. De gemeente gaat er vanuit dat deze situatie nog enkele maanden zal duren.
Toekomst na vertrek vluchtelingen
Vanuit de buurt rondom hotel op de Beek komt het gerucht dat de gemeente het hotel voor 2 jaar gaat huren en daarna waarschijnlijk gaat kopen. Daarop antwoordt de burgemeester dat een andere bestemming van het hotel pas gerealiseerd kan worden nadat de daarvoor gebruikelijke procedures zijn gevolgd. Belanghebbenden zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.
Open armen en begrip
De burgemeester spreekt in zijn in Schin op Geul verspreide bewonersbrief de wens uit dat de oorlogsvluchtelingen begripvol en met open armen worden ontvangen en waar nodig worden geholpen.
Klik hier om de stand van zaken rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen te lezen.Archieffoto TV Valkenburg