82-jarig lid van fanfare tijdens feestweekeinde gehuldigd

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » 82-jarig lid van fanfare tijdens feestweekeinde gehuldigd

Het 100-jarig bestaan van Fanfare St.Cornelius Schin op Geul werd in september 2019 gevierd. Daarna werd het jaren stil door de uitbraak van corona. Zaterdag 28 mei werden alsnog alle vrijwilligers, die aan dat feest hadden meegewerkt, in het zonnetje gezet. In de omgeving van Schin op Geul was voor de liefhebbers een wandeling uitgezet, in de horeca stonden gratis consumpties klaar. ’s Avonds was er een gezellige avond met optredens van diverse artiesten in het gemeenschapshuis.

Zondag 29 mei werden alle jubilarissen van de laatste drie jaren intern door de vereniging gehuldigd in ’t Geboew.

Jubileum
2020
2021
2022

12,5 jr
David Smeets
Hen Hoefnagels
(12,5 jr lid en
50 jr lid lbm)
Marjo Camps-Limpens
Kitty Heijenrath

25 jr

Esther Honings
Lei Eurlings (alleen lid)
Karl Honings

40 jr
Erik Smeets

Gerrit van Wissen
(40 jr lid en
60 jr lid lbm)

50 jr
Jef Keijdener
(alleen lid)
Wim Bosten
Jacques Maeseen
Jo Maessen
Huub Ruypers
Jos Smeets
Harrie Winthagen

60 jr

Lau Van den Hove

70 jr

Zef Huntjens

80 jr
Zef Smeets

jubilarissen fanfare st.cornelius schin op geul

Op de foto ontbreken helaas enkele jubilarissen wegens omstandigheden.

Zef Smeets vierde een heel bijzonder jubileum. Hij werd gehuldigd vanwege zijn 82-jarig lidmaatschap van de fanfare! Hij herinnert zich nog de oorlogsjaren. “Dit waren bijzondere jaren. De vereniging moest steeds rekening houden met wat wel en wat niet mocht van de bezetter. De laatste twee jaren van de oorlog mochten we geen muziek maken en werden de instrumenten verstopt op hooizolders zodat ze niet door de bezetter in beslag genomen konden worden. Het eerste optreden van de fanfare na de oorlog was tijdens de bevrijdingsoptocht in het dorp.”

Ook Gerrit van Wissen stond in het middelpunt van de belangstelling. Hij is 40 jaar fanfarelid en 60 jaar lid van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Onlangs drieg hij na 26 jaar de voorzittershamer over aan Wiel Ruypers. Van Wissen is daarmee de langst zittende voorzitter in de meer dan 100 jarige geschiedenis van de fanfare.

Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg